Politica de confidentialitate

Extensie

Această politică de confidențialitate informează utilizatorii acestui magazin online, în conformitate cu Regulamentul privind protecția datelor, Legea federală privind protecția datelor și Legea Telemedia privind tipul, domeniul de aplicare și scopul colectării și utilizării datelor cu caracter personal de către operatorul magazinului online AUTO CENTER SIBIU SRL Gastro Tehnic, POET VASILE CARLOVA 23/32, 550017 SIBIU, E-Mail: comenzi@paec.ro

Respectam intimitatea dvs. și tratăm datele dvs. personale în cazul în care le colectam pe baza unor permisiuni legale sau a consimțământului dvs. personal, în mod confidențial și în conformitate cu dispozițiile legale.

Responsabil legal

Responsabil de manipularea și protecția datelor personale în compania noastră Ionescu Sergiu Nicolae, POET VASILE CARLOVA NR. 23 32, 550017 SIBIU, E-Mail: office@gastrotehnic.ro & comenzi@paec.ro, Tel: 0040752601561

El a luat măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția și securitatea datelor dvs. personale. Acest lucru se aplică și inaccesibilității datelor pentru persoanele neautorizate. Datele dvs. personale vor fi colectate cât mai puțin posibil și necesar și vor fi pseudonimizate cât mai curând posibil. Dispozitivele noastre tehnice și aplicațiile IT sunt pre-setate pentru a colecta numai datele necesare pentru prelucrare.

În conformitate cu articolul 33 GDPR, respectăm în mod corespunzător obligațiile noastre de raportare și informare privind încălcările datelor.

Date personale

Informațiile personale sunt toate informatiile care sunt folosite pentru a va identifica persoana si care pot fi urmărite înapoi la dvs., cum ar fi

  • Numele dvs.
  • Datele dvs.
  • Adresa dvs. email
  • Numarul dvs. de telefon

Datele personale vor fi colectate, folosite sau tranmise unei terte firme, daca este necesar pentru tranzactier, exista un interes legitim, este permis legal sau v-ati dat consimtamantul anterior.

Procesarea comenzilor

Prelucrarea datelor dvs. poate fi de asemenea efectuată de un procesor extern de date de comandă, pe care ne-am angaja în mod contractual să colectăm, să preluăm și să folosim datele dvs. personale numai în conformitate cu instrucțiunile noastre. Procesorul nostru ne va oferi o garanție a procesării corecte a datelor și păstrează o evidență a activităților sale de procesare, la fel ca și noi.

Transferul datelor cu caracter personal pentru procesarea datelor și procesarea comenzilor

Datele personale colectate de noi vor fi transmise companiei de transport comandate cu livrare în cadrul contractului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru livrarea bunurilor.

Transmitem datele dvs. de plată ca parte a procesării plăților către instituția de credit pusă la dispoziție.

Atunci când plătiți prin card de credit prin PayPal sau prin debit direct prin PayPal, vă vom transmite detaliile de plată ca parte a procesului de plată către PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg,. Pentru mai multe informații despre confidențialitatea PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. puteți găsi aici:https://www.paypal.com/ro/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=RO_RO

Scopul stocării datelor cu caracter personal


Datele dvs. vor fi stocate și procesate numai în scopul efectuării măsurilor precontractuale, prelucrării comenzii dumneavoastră și, prin urmare, pentru îndeplinirea relației contractuale existente cu dumneavoastră, precum și cu terții pentru procesarea comenzilor, în special livrarea bunurilor către dumneavoastră [articolul 6 alineatul (1) litera ) b) GDPR).

Prelucrarea poate avea loc, de asemenea, dacă acest lucru este necesar pentru a îndeplini o obligație legală din partea noastră (articolul 6 (1) c) GDPR) sau pentru protejarea intereselor legitime [articolul 6 alineatul (1) litera (f) sunteți de acord cu prelucrarea în scopul specific [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR

Cookies

1. Se utilizează numai cookie-urile de sesiune. Acestea sunt fișiere text mici stocate pe dispozitiv. Browserul dvs. accesează aceste fișiere și le șterge automat când închideți browserul. Utilizarea cookie-urilor mărește ușurința în utilizare și securitatea acestui site web.

Browserele populare utilizate în mod obișnuit oferă opțiuni de setare pentru a nu autoriza cookie-urile. Prin efectuarea setărilor corespunzătoare, funcțiile acestui site pot fi afectate.

2. Ca parte a tranzacțiilor de plată cu PayPal, veți întâlni cookie-uri terțe, pe care sunteți de acord să le utilizați utilizând serviciile PayPal.

Procedura comanda

 


Toate informațiile pe care le furnizați în timpul procesului de comandă și finalizarea cu succes a comenzii dvs. vor fi stocate. În special, aceasta include numele dvs., adresa dvs., adresa dvs. de e-mail și, dacă este cazul, numărul dvs. de telefon (opțional)

Durata salvarii datelor personale

Datele personale vor fi salvate atat timp cat este necesar pentru procesarea solicitarii dvs., pentru procesarea comenzii dvs. sau executia comenzii, si sunt permise sau solicitate de legislatie

Orice prelucrare ulterioară a datelor cu caracter personal va avea loc numai dacă noul scop este compatibil cu scopul original.

Formular solicitare ofertă

Întrebările legate de produs și informațiile pe care le furnizați despre dvs. vor fi stocate numai pentru procesare și pentru a răspunde solicitării dvs. Ulterior, aceste date vor fi șterse. Transferul datelor dvs. către terțe părți nu va avea loc fără consimțământul dvs. prealabil.

Drepturile dvs. privind datele cu caracter personal / informațiile stocate, corectarea, opoziția și ștergerea

La cerere, în termen de o lună de la primirea cererii dvs. și dacă nu aveți deja aceste informații, veți primi informații gratuite cu privire la locul de proveniență al informațiilor dvs. personale, cărora le putem furniza astfel de informații. trimiteți în ce scop și pentru cât timp procesăm datele. Perioada de informare poate fi prelungită cu încă două luni, ținând cont de complexitatea și numărul de cereri primite. La cererea dvs., vă vom transfera informațiile și datele pe care le avem în format electronic sau pe suport de hartie .

Dacă nu există nicio obligație legală de a stoca datele dvs. (cum ar fi păstrarea datelor), interese legitime sau obligații legale din partea noastră, aveți dreptul de a corecta datele incorecte și de a bloca sau șterge datele dvs. personale. Un drept de ștergere există chiar dacă stocarea datelor dvs. nu mai este necesară.

În cazul în care stocarea și prelucrarea datelor dvs. personale are loc pe baza unui interes legitim al nostru sau al unei terțe părți, atunci puteți contesta această prelucrare, cu condiția ca interesele dvs. legitime să fie mai mari decât cele ale terților.

Nu putem procesa decât datele dvs. personale într-o măsură limitată dacă ați contestat exactitatea informațiilor personale sau ați pretins că prelucrarea noastră este ilegală.

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. este contrară GDPR, aveți dreptul să vă plângeți unei autorități de supraveghere, în special în statul membru de reședință, loc de muncă sau loc, fără a aduce atingere oricărei alte măsuri administrative sau judiciare la adresa presupusei încălcări

Dreptul la transferul de date

La cererea dvs., vom face ca datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați pus la dispoziție să le punem la dispoziția altei persoane desemnate de dvs. într-un format structurat, obișnuit și lizibil.